home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems Merelbeke-Melle

Groetjes uit … Merelbeke-Melle!

De inwoners van Melle en Merelbeke konden van 23 oktober tot en met 7 november hun idee voor een nieuwe naam van de fusiegemeente voorstellen. Dat kon zowel digitaal als op papier. In totaal kregen de gemeenten maar liefst 2.140 inzendingen. Een selectiecomité ging daarmee aan de slag.

 

Het selectiecomité koos 4 namen uit de lange lijst van voorstellen. Zij deden dat op basis van een aantal criteria. De voorgestelde namen moesten zowel technisch werkbaar zijn als inhoudelijk een sterk verhaal hebben. De criteria wogen bij het ene voorstel al sterker door dan bij het andere. Zo haalden Mellebeke, Schelderode, Merelbeke-Melle en Melle-Merelbeke de laatste selectie.

Het zijn de gemeenteraden die de eindbeslissing namen. Zij bogen zich in een gezamenlijk overleg dinsdagavond 5 december over de voorgestelde namen. De verschillende politieke fracties willen een gedragen voorstel als nieuwe naam.

Uiteindelijk kwam Merelbeke-Melle uit de bus. Met deze naam maken we bewust de keuze om herkenbaar te zijn en te blijven voor onze inwoners. Melle en Merelbeke zijn twee sterke identiteiten en die willen we bewaren.

 

Nieuwe naam vanaf 1 januari 2025
De naam Merelbeke-Melle wordt mee opgenomen in het definitieve fusiebesluit dat eind december voorligt bij beide gemeenteraden. Het definitieve fusiebesluit wordt overgemaakt aan de Vlaamse overheid, die op haar beurt begin 2024 beslist over de namen van alle fusiegemeenten.