Aanloop naar de fusiegemeente

Het komende jaar hebben we nog wat werk voor de boeg. Intussen hebben we elf werkgroepen opgestart rond diverse domeinen, zoals personeel en straatnamen. In die werkgroepen zit telkens iemand van Melle en iemand van Merelbeke die samen de verdere voorbereidingen voor de fusie treffen.

We gaan een druk jaar tegemoet waarin veel knopen moeten worden doorgehakt, zowel op beleidsniveau als op administratief vlak.