home-page

Wat vooraf ging

Eindrapport onderzoek

De lokale besturen van Melle en Merelbeke lieten in het voorjaar van 2023 onderzoeken wat een fusie zou betekenen voor beide besturen. Dat gebeurde aan de hand van een bestuurskrachtanalyse. Er werd een onderzoeksbureau aangesteld om een grondige analyse uit te voeren en de mogelijkheden en risico’s in kaart te brengen.

  • We wilden eerst en vooral onze inwoners bevragen. Dat deden we via een online enquête, twee participatiemomenten in Merelbeke en twee in Melle. De participatiemomenten hebben intussen plaatsgevonden en de enquête is afgerond.
  • Het onderzoeksbureau heeft het eindrapport opgemaakt van de bestuurskrachtanalyse. Dat kun je hier bekijken.
  • Het eindrapport werd toegelicht aan alle geïnteresseerden in een infoavond met ruimte voor vragen

 

Principiële beslissing

Op donderdag 14 september keurden de gemeenteraden van Melle en Merelbeke de principiële beslissing om te fuseren goed. Ten laatste op 31 december moesten Melle en Merelbeke het definitieve besluit doorgeven aan de Vlaamse Regering.

 

Nieuwe naam

De inwoners van Melle en Merelbeke konden van 23 oktober tot en met 7 november hun idee voor een nieuwe naam van de fusiegemeente voorstellen. Dat kon zowel digitaal als op papier. In totaal kregen de gemeenten maar liefst 2.140 inzendingen. Een selectiecomité ging daarmee aan de slag.

Het selectiecomité koos 4 namen uit de lange lijst van voorstellen. Zij deden dat op basis van een aantal criteria. De voorgestelde namen moesten zowel technisch werkbaar zijn als inhoudelijk een sterk verhaal hebben. De criteria wogen bij het ene voorstel al sterker door dan bij het andere. Zo haalden Mellebeke, Schelderode, Merelbeke-Melle en Melle-Merelbeke de laatste selectie.

Het zijn de gemeenteraden die de eindbeslissing namen. Zij bogen zich in een gezamenlijk overleg rdinsdagavond 5 decembe over de voorgestelde namen. De verschillende politieke fracties willen een gedragen voorstel als nieuwe naam.

Uiteindelijk kwam Merelbeke-Melle uit de bus. Met deze naam maken we bewust de keuze om herkenbaar te zijn en te blijven voor onze inwoners. Melle en Merelbeke zijn twee sterke identiteiten en die willen we bewaren.

 

Definitieve beslissing

De naam Merelbeke-Melle werd mee opgenomen in de visietekst, een document waarin we beschrijven hoe we onze toekomst zien, welke ambities we hebben en hoe we die willen realiseren. Die visietekst werd voorgelegd aan de raadsleden ter goedkeuring. Het definitieve fusiebesluit werd door beide gemeenteraden unaniem goedgekeurd op 18 en 19 december.