Nieuwe straatnamen in Merelbeke en Melle

 

Welke straten veranderen van naam of nummering?

Nieuwe straatnamen

Voor 25 straten kozen we een nieuwe naam met inspraak van de bewoners en eigenaars:

Merelbeke

 • Azaleastraat  ▶  Hortensialaan
 • Beekstraat  ▶  Damweg
 • Driesstraat  ▶  Heulebroekstraat
 • Fazantenstraat  ▶  Parelhoenstraat
 • Hoveniersstraat  ▶ Handelsweg
 • Jezuïetenwegel  ▶  Hoevewegel
 • Kloosterstraat  ▶  Brandweerstraat
 • Kouterwegel*  ▶  Schutterswegel
 • Lindestraat  ▶  Maalderij
 • Meersstraat  ▶ Kasseiberg
 • Steenakker  ▶  Van der Grachtdreef
 • Tulpenhof  ▶  Irishof

Melle

 • Begoniastraat  ▶  Magnoliastraat
 • Bergstraat  ▶  Heuvelweg
 • Boomgaardstraat  ▶  Hof ten Boomgaard
 • Cliviastraat  ▶  Amaryllisstraat
 • Drieswegel*  ▶  Perenpad
 • Heidestraat  ▶  Heibos
 • Kapellestraat  ▶  Sterreweg
 • Kerkstraat  ▶  Centrumstraat
 • Kerkwegel  ▶  Roowegel
 • Lamstraat  ▶  Lammeke
 • Pinksterbloemstraat  ▶  Zonnebloemstraat
 • Pontstraat  ▶  Veerweg
 • Waterstraat  ▶  Koperstraat

* Trage wegen zonder inwoners.

Welke straten op de gemeentegrens krijgen een andere naam?

Bij straten op de gemeentegrens waarvan de naam wijzigt, trekken we een van beide straatnamen door:

 • Het stuk Scheldeweg in Melle met de huisnummers 66, 68 en 70 wordt de Burgemeester Van Gansberghelaan.
 • De Neerstraat in Merelbeke wordt de Meersstraat. 

Welke huisnummers worden aangepast?

We passen de even huisnummers in de Gontrode Heirweg in Melle aan om zo de even huisnummers vanuit Merelbeke door te trekken. 

 

Waarom verandert mijn straatnaam?

Merelbeke en Melle hebben heel wat straten die dezelfde naam hebben. Vanaf 1 januari 2025 kunnen die dubbele straatnamen voor problemen of onveilige situaties zorgen, vooral bij postbedrijven en hulpdiensten. Dus zijn we verplicht om op zoek te gaan naar een nieuwe naam voor een aantal straten.

Waarom krijg ik een nieuwe straatnaam?

Na de fusie moeten alle identieke of gelijkklinkende straatnamen verdwenen zijn. Zo krijgen 25 straten een nieuwe naam: 12 straten in Merelbeke en 13 straten in Melle. Ook straten op de gemeentegrens veranderen van naam: ze krijgen een van beide namen. De nieuwe straatnamen gelden vanaf 1 januari 2025.

Hoe hebben jullie beslist welke straatnamen gewijzigd moeten worden?

We hebben rekening gehouden met het aantal bewoners, adressen en bedrijven in beide straten. Door telkens de straatnaam te wijzigen van de straat met de minste bewoners, adressen en bedrijven hebben we geprobeerd om de impact zo laag mogelijk te houden.

 

Beslissing nieuwe straatnamen 

Hoe verliep de inspraak om de nieuwe namen te kiezen?

 • Samen met experten maakten beide lokale besturen een shortlist op met drie naamvoorstellen per straat.
 • Bewoners en eigenaars van de betrokken straten konden stemmen op hun favoriete nieuwe straatnaam of zelf een voorstel indienen.
 • Maar liefst 75% nam deel aan de stemprocedure.

Wie heeft de eindbeslissing genomen?

 • Voor straten zonder adressen hakte het bevoegde college van burgemeester en schepenen de knoop door. Dat was ook het geval wanneer het stemresultaat niet eenduidig was of wanneer een alternatief voorstel geen gunstig advies kreeg van de experten.
 • Eind juni keurden de gemeenteraden alle straatnamen goed.
 • De nieuwe straatnamen gelden vanaf 1 januari 2025.

 

Wat zijn de gevolgen?

Verandert mijn postcode?

Beide gemeenten behouden hun eigen postcode. Zo blijft de postcode van Merelbeke 9820 en die van Melle 9090.

Vanaf wanneer gebruik ik mijn nieuwe straatnaam?

Vanaf 1 januari 2025 geldt jouw nieuwe adres.

Hoe noteer ik mijn adres op de juiste manier?

Vanaf 1 januari 2025 noteer je je adres zo:

Voornaam Familienaam
Straatnaam + huisnummer
9820 Merelbeke-Melle

Voornaam Familienaam
Straatnaam + huisnummer
9090 Merelbeke-Melle

Je mag de oude (deel)gemeentenaam met de juiste postcode ook nog gebruiken, bv. 9820 Merelbeke.

Let op: de nieuwe gemeentenaam met tussen haakjes de oude (deel)gemeentenaam gebruik je beter niet, bv. 9090 Merelbeke-Melle (Melle). Dat kan problemen opleveren bij de automatische sortering van de post.

Krijg ik een vergoeding als mijn straatnaam verandert?

We willen de administratieve last voor jou zo klein mogelijk te houden. In plaats van een financiële compensatie zetten we onze middelen en mensen dan ook maximaal in om jou te ondersteunen. Daarom proberen we de adreswijzigingen zo proactief mogelijk en zonder jouw tussenkomst uit te voeren.

Wat doen wij voor jou?

 • We beperken de administratieve last voor jou als inwoner tot een minimum. Daarom bekijken we samen met onze diensten hoe we de adreswijzigingen zo proactief mogelijk en zonder jouw tussenkomst kunnen uitvoeren.
 • Verandert je huisnummer? Dan sturen we je een nieuw huisnummerplaatje op. Verwijder het oude huisnummer en hang je nieuwe huisnummer op een plaats die goed zichtbaar is voor de hulpdiensten.
 • Bij heel wat instanties gebeurt de adreswijziging bovendien automatisch. Het gaat dan over de adreswijziging bij het rijksregister, kadaster, ziekenfonds, de sociale zekerheid, nutsmaatschappijen … Ook voor reispassen, rijbewijzen en inschrijvingsbewijzen hoef je niets te doen.
 • Gegevens van ondernemers worden automatisch en gratis aangepast in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De aanpassingen in het Belgisch Staatsblad worden ook gratis gepubliceerd via de stukken van de jaarlijkse algemene vergadering.

Wat moet ik zelf nog doen?

 • Laat je identiteitskaart (eID), Kids-ID of vreemdelingenkaart aanpassen. Dat is gratis en kan vanaf januari t.e.m. eind maart 2025. Je ontvangt daarvoor een persoonlijke uitnodiging met meer info.
 • Krijg je een nieuw huisnummer? Vervang dan je oude huisnummer en zorg ervoor dat je nieuwe huisnummer duidelijk zichtbaar is voor de hulpdiensten.
 • Je moet uiteraard zelf nog je werkgever, scholen, sportclubs … op de hoogte brengen.
 • Als ondernemer sta je zelf in voor de aanpassing van bv. je facturen en promomateriaal.

Andere vragen?

Heb je een vraag en vind je het antwoord niet terug op deze pagina of in de algemene FAQ? Stel ons dan je vraag via straatnamen@fusiemellemerelbeke.be.