Skip to main content
home-page

Nieuwe straatnamen in Melle en Merelbeke

 

Waarom verandert mijn straatnaam?

Merelbeke en Melle hebben heel wat straten die dezelfde naam hebben. Vanaf 1 januari 2025 kunnen die dubbele straatnamen voor problemen of onveilige situaties zorgen, vooral bij postbedrijven en hulpdiensten. Dus zijn we verplicht om op zoek te gaan naar een nieuwe naam voor een aantal straten.

Waarom krijg ik een nieuwe straatnaam?

Na de fusie moeten alle identieke of gelijkklinkende straatnamen verdwenen zijn. Zo kiezen we voor 26 straten een nieuwe naam: 13 straten in Merelbeke en 13 straten in Melle. Ook straten op de gemeentegrens veranderen van naam: ze krijgen een van beide namen. De nieuwe straatnamen gelden vanaf 1 januari 2025.

Hoe hebben jullie beslist welke straatnamen gewijzigd moeten worden?

We hebben rekening gehouden met het aantal bewoners, adressen en bedrijven in beide straten. Door telkens de straatnaam te wijzigen van de straat met de minste bewoners, adressen en bedrijven hebben we geprobeerd om de impact zo laag mogelijk te houden.

Welke straten veranderen van naam of nummering?

Voor welke straten zoeken we een nieuwe naam?

De Neerstraat in Merelbeke wordt de Meersstraat. Voor de overige 25 straten zoeken we nog een nieuwe naam: het gaat om 12 straten in Merelbeke en 13 straten in Melle.

Merelbeke

 • Azaleastraat
 • Beekstraat
 • Driesstraat
 • Fazantenstraat
 • Hovenierstraat
 • Jezuïetenwegel
 • Kloosterstraat
 • Kouterwegel
 • Lindestraat
 • Meersstraat
 • Steenakker
 • Tulpenhof

Melle

 • Begoniastraat
 • Bergstraat
 • Boomgaardstraat
 • Cliviastraat
 • Drieswegel
 • Heidestraat
 • Kapellestraat
 • Kerkstraat
 • Kerkwegel
 • Lamstraat
 • Pinksterbloemstraat
 • Pontstraat
 • Waterstraat

 

Welke straten op de gemeentegrens krijgen een andere naam?

Bij straten op de gemeentegrens waarvan de naam wijzigt, trekken we een van beide straatnamen door:

 • Het stuk Scheldeweg in Melle met de huisnummers 66, 68 en 70 wordt de Burgemeester Van Gansberghelaan.
 • De Neerstraat in Merelbeke wordt de Meersstraat. 

Welke huisnummers worden aangepast?

We passen de even huisnummers in de Gontrode Heirweg in Melle aan om zo de even huisnummers vanuit Merelbeke door te trekken. 

 

Nieuwe straatnamen kiezen

Wie kiest de nieuwe straatnamen?

Heb ik inspraak als bewoner of eigenaar?

Woon je in een straat die van naam verandert? of ben je eigenaar van een onroerend goed? Dan kun je stemmen op je favoriete naam.

Mag ik zelf een naamvoorstel indienen?

Ja, dat kan! Overleg wel met je buren: je moet immers genoeg stemmen verzamelen voor je eigen voorstel.

Mogen alle inwoners van Merelbeke en Melle stemmen?

Nee, je mag enkel stemmen op de favoriete naam van jouw straat. Je woont dus zelf in een straat waarvoor we een nieuwe naam kiezen of je bent eigenaar van een woning in die straat.

Hoe en wanneer kan ik stemmen op mijn favoriete straatnaam?

 • De betrokken bewoners en eigenaars krijgen een brief in de bus met meer uitleg over het stemproces en de timing.
 • Eind maart organiseren beide besturen een bewonersinfoavond om je zo goed mogelijk te informeren. Je komt meer te weten over de impact van de adreswijziging, hoe je mee de nieuwe straatnaam kunt kiezen en je krijgt meer info over de verdere timing.
 • Vanaf 8 t.e.m. 22 april kun je als bewoner of eigenaar je stem uitbrengen op een van de namen op de shortlist.
 • Je kunt ook zelf een nieuwe naam voorstellen. Dien wel dezelfde straatnaam in als je buren om genoeg stemmen te verzamelen voor die naam.
 • Stemmen zal zowel digitaal als op papier kunnen.

Wie neemt de eindbeslissing?

 • Het resultaat van de stemming is in de meeste gevallen bindend.
 • Enkel bij een te lage opkomst hakt het bevoegde college van burgemeester en schepenen de knoop door.
 • In juni keuren de bevoegde gemeenteraden de nieuwe straatnamen goed.

 

Wat zijn de gevolgen?

Verandert mijn postcode?

Beide gemeenten behouden hun eigen postcode. Zo blijft de postcode van Merelbeke 9820 en die van Melle 9090.

Vanaf wanneer gebruik ik mijn nieuwe straatnaam?

Vanaf 1 januari 2025 geldt jouw nieuwe adres.

Hoe noteer ik mijn adres op de juiste manier?

Vanaf 1 januari 2025 noteer je je adres zo:

Voornaam Familienaam
Straatnaam + huisnummer
9820 Merelbeke-Melle

Voornaam Familienaam
Straatnaam + huisnummer
9090 Merelbeke-Melle

Je mag de oude (deel)gemeentenaam met de juiste postcode ook nog gebruiken, bv. 9820 Merelbeke.

Let op: de nieuwe gemeentenaam met tussen haakjes de oude (deel)gemeentenaam gebruik je beter niet, bv. 9090 Merelbeke-Melle (Melle). Dat kan problemen opleveren bij de automatische sortering van de post.

 

Krijg ik een vergoeding als mijn straatnaam verandert?

We willen de administratieve last voor jou zo klein mogelijk te houden. In plaats van een financiële compensatie zetten we onze middelen en mensen dan ook maximaal in om jou te ondersteunen. Daarom proberen we de adreswijzigingen zo proactief mogelijk en zonder jouw tussenkomst uit te voeren.

Wat doet de gemeente?

We willen je zo veel mogelijk ontzorgen. Daarom bekijken we samen met onze diensten hoe we de adreswijzigingen zo proactief mogelijk en zonder jouw tussenkomst kunnen uitvoeren.

Verandert je huisnummer? Dan sturen we je een nieuw huisnummerplaatje op. Verwijder het oude huisnummer en hang je nieuwe huisnummer op een plaats die goed zichtbaar is voor de hulpdiensten.

Wat moet ik zelf nog doen?

 • Laat je identiteitskaart (eID), Kids-ID of vreemdelingenkaart ten laatste op 30 maart 2025 aanpassen. Je ontvangt daarvoor een persoonlijke uitnodiging met meer info.
 • Reispassen, rijbewijzen en inschrijvingsbewijzen moet je niet zelf laten aanpassen.
 • Krijg je een nieuw huisnummer? Vervang dan je oude huisnummer en zorg ervoor dat je nieuwe huisnummer duidelijk zichtbaar is voor de hulpdiensten.

 

Andere vragen?

Heb je een vraag en vind je het antwoord niet terug op deze pagina of in de algemene FAQ? Stel ons dan je vraag via straatnamen@fusiemellemerelbeke.be.