home-page

Veelgestelde vragen

Voor burgers

 

Over de fusie

Waarom is een fusie nodig? 

Gemeenten worden geconfronteerd met zowel complexer wordende uitdagingen als meer bevoegdheden. Door de fusie zullen we een goede dienstverlening kunnen blijven garanderen. We zullen samen ook sterker staan in de regio en tegenover bovenlokale actoren. In de toekomst zullen fusies verplicht worden. Daarom grijpen we nu de kans om met een partner naar wens in zee te gaan. Zo kunnen we de garantie bieden dat onze eigenheid behouden blijft.

De Vlaamse overheid voert hierin een stimulerend beleid in de vorm van een schuldovername. Concreet gaat dit voor ons over €500 per inwoner, wat het maximum is.  

Welke voordelen biedt een fusie? 

Een fusie heeft voor Melle en Merelbeke vier grote voordelen:

 • Een groter bestuur staat sterker binnen de Gentse regio. Zo kunnen we onze eigenheid bewaren, zonder opgeslokt te worden door de stad.
 • We kunnen het aanbod uitbreiden voor alle inwoners. Denk aan sportactiviteiten of de bibliotheek.
 • De gemeentebelasting kan dalen. Beide gemeenten zijn al financieel gezond, maar door de fusie wordt een belangrijk deel van de schulden overgenomen en kunnen we investeren in wat belangrijk is voor het volledige grondgebied.
 • De fusie biedt kansen voor het gemeentepersoneel om samen te werken, te specialiseren, vervanging te garanderen tijdens verlofperiodes en meer. Bovendien wordt de gemeente door haar grotere schaal aantrekkelijker als werkgever.

Waarom kiezen Melle en Merelbeke voor elkaar?

 • Melle en Merelbeke delen zowel demografische als omgevingskenmerken. We staan dan ook voor gelijkaardige uitdagingen.
 • Beide gemeenten werken al intensief samen. Denk aan de politie of de eerstelijnszorg. Die samenwerking verloopt al goed, waardoor we alle vertrouwen hebben in een vlotte realisatie van de fusie.  

Kan het zijn dat de fusie niet doorgaat?

De fusie wordt op dit moment volop verder voorbereid, zodat er voor beide partijen voldoende garanties zijn om met vertrouwen de fusie aan te gaan. Uiterlijk begin december valt het definitief besluit. Het kan dus nog zijn dat de fusie niet doorgaat, maar beide besturen hebben zich unaniem voor de fusie uitgesproken en gaan met vol engagement om dit te laten slagen.

Hoe worden bewoners betrokken tijdens het fusietraject?

Er zal naar de burgers toe open worden gecommuniceerd en waar mogelijk wordt ook inspraak voorzien. Er volgen regelmatig nieuwsbrieven (zowel digitaal als op papier) en we organiseren ook nog infomomenten. Op dit moment rekenen we vooral op onze inwoners voor een nieuwe naam van de fusiegemeente. 

 

Over de naam

Wat wordt de nieuwe naam?

Vanaf 1 januari 2025 wordt de nieuwe naam van de fusiegemeente Merelbeke-Melle.

Waarom een nieuwe naam?

Voor de fusiegemeente kozen we heel bewust een nieuwe, overkoepelende naam. Die zorgt voor een nieuw begin van onze gedeelde identiteit. Zo kunnen de besturen als evenwaardige partners door het leven gaan.

Hoe gebeurde de selectie voor een nieuwe naam?

 • Alle inwoners mochten één of meerdere naamideeën indienen in de periode van 23 oktober tot 7 november 2023. Dat kon via dit onlineplatform of via de postkaarten uit de fusiefolder.
 • Een selectiecomité toetste alle naamvoorstellen af aan een aantal criteria. Klopt het verhaal achter de naam? Klinkt hij goed? Is er geen verwarring mogelijk met een andere naam? Is de naam goed leesbaar? Zo komen we tot een lijst met namen die goed passen bij onze nieuwe gemeente.
 • De gemeenteraden van Melle en Merelbeke namen op 5 december 2023 de eindbeslissing over de nieuwe naam.

 

Over de toekomstige fusiegemeente 

We worden plots deel van een veel grotere gemeente. Raken we als (deel)gemeente dan niet onze eigenheid kwijt?

Melle en Merelbeke stappen als evenwaardige partners in dit fusieverhaal. Meer nog, de nieuwe fusiegemeente zal erover waken om de eigenheid van de 10 deelkernen (Melle, Merelbeke, Gontrode, Merelbeke-Flora, Melle-Vogelhoek, Schelderode, Melsen, Munte, Lemberge en Bottelare) te bewaken en aandacht te hebben voor de noden en inspraak van elk van die kernen.

Wat hebben we gemeen? 

Onze inwoners hebben het een en ander gemeenschappelijk. Een redelijk jonge bevolking met relatief hogere inkomens aan de rand van Gent. Met zowel een sterk verstedelijkt deel als open landelijke gebieden. Onze beide gemeenten liggen ook langs de rivier de Schelde. We zijn trots op onze gezellige dorpskernen. De eigenheid van die kernen willen we ook in de toekomst behouden. Het ‘Land van Rode’ verbindt onze groene achtergrond. 

Wie wordt burgemeester van de nieuwe gemeente?

Daar kan je zelf over beslissen. De burgemeester en de gemeenteraadsleden worden door de inwoners van beide gemeentes samen gekozen tijdens de lokale verkiezingen in oktober 2024. De verschillende partijen zullen opkomen met gezamenlijke lijsten. Op basis van de uitslag van deze verkiezingen zal een nieuwe, gezamenlijke bestuursploeg (met 10 schepenen) de fusiegemeente verder vorm geven. 

Hoeveel inwoners zal de nieuwe fusiegemeente tellen? En hoe groot worden we? 

De nieuwe fusiegemeente zal ongeveer 37.000 inwoners tellen, met een oppervlakte van ongeveer 52 km².

 

Over de dienstverlening

Wat met de dienstverlening? 

Het is de bedoeling dat de dienstverlening voor de inwoners voor zowel Melle als Merelbeke erop vooruit gaat. Ook na de fusie willen we de dienstverlening zo nabij mogelijk houden. Hoe dat precies zal werken, wordt op dit moment nog volop verder uitgewerkt. De gemeenten zullen hier nog uitgebreid over communiceren. 

 

Over postcodes, straatnamen en adressen

Verandert mijn adres?

 • De huidige postcodes blijven bestaan.
 • De meeste straatnamen en postbussen worden behouden.

Wat gebeurt er met dubbele straatnamen? 

Als een straatnaam zowel in Melle als in Merelbeke bestaat, moet een van de twee gewijzigd worden. Meer info vind je op www.fusiemellemerelbeke.be/nieuwe-straatnamen.

Wijzigt mijn postcode?

 • Er komt geen nieuwe overkoepelende postcode van de fusiegemeente. Zowel 9820 (Merelbeke) als 9090 (Melle) blijven dus bestaan. Als inwoner van de nieuwe fusiegemeente zal je kunnen kiezen of je deze postcode combineert met de naam van de deelgemeente of van de fusiegemeente.
 • Aangezien de postcodes niet wijzigen, is het heel belangrijk dat de straatnamen in de nieuwe fusiegemeente uniek zijn en dat er zo weinig mogelijk gelijkklinkende straatnamen overblijven. Zo vermijden we verwarring en discussies in de toekomst.

Hoe noteer ik mijn adres op de juiste manier?

Vanaf 1 januari 2025 noteer je je adres zo:

Voornaam Familienaam
Straatnaam + huisnummer
9820 Merelbeke-Melle

Voornaam Familienaam
Straatnaam + huisnummer
9090 Merelbeke-Melle

Je mag de oude (deel)gemeentenaam met de juiste postcode ook nog gebruiken, bv. 9820 Merelbeke.

Let op: de nieuwe gemeentenaam met tussen haakjes de oude (deel)gemeentenaam gebruik je beter niet, bv. 9090 Merelbeke-Melle (Melle). Dat kan problemen opleveren bij de automatische sortering van de post.

 

Heb je een vraag die hier niet tussen staat? Stel ze ons via info@fusiemellemerelbeke.be