home-page

Alles over de fusie

Is deze fusie echt nodig? 

De voorbije maanden onderzocht een onafhankelijk bureau of het slim is dat Melle en Merelbeke in de toekomst één gemeente vormen. De conclusie? Ja, die fusie is een goed idee.

 • Melle en Merelbeke kozen er zelf voor om te fuseren. Mogelijk worden fusies van gemeenten in de toekomst verplicht en kunnen ze niet langer kiezen met wie ze samensmelten. Daarom grijpen wij nu de kans om zelf onze partner te kiezen.
 • De gemeenten Melle en Merelbeke werken al intensief samen. Denk aan de politie of streekontwikkeling. Die samenwerking verloopt al heel goed. Daardoor hebben we alle vertrouwen in een vlotte fusie.

Vier belangrijke voordelen

 1. Een groter bestuur staat sterker binnen de Gentse regio. Zo kunnen we onze eigenheid bewaren zonder opgeslokt te worden door de stad.
 2. Door samen te gaan, kunnen we het aanbod uitbreiden voor alle inwoners, denk aan sportactiviteiten of de bibliotheek.
 3. De gemeentebelasting kan dalen. Beide gemeenten zijn al financieel gezond, maar door de fusie wordt een belangrijk deel van de schulden overgenomen en kunnen we investeren in wat belangrijk is voor het volledige grondgebied.
 4. Onze gemeenten bestaan nu uit verschillende ‘eenmansdiensten’. De fusie geeft ons kansen om samen te werken, te specialiseren, vervanging te garanderen tijdens verlofperiodes en meer. Bovendien wordt de gemeente door haar grotere schaal aantrekkelijker als werkgever.

We lijken op elkaar

 • Melle en Merelbeke delen niet enkel de eerste letters van hun naam. Ook het lokaal bestuur en onze inwoners hebben veel gemeenschappelijk. Zo hebben we allebei een relatief jonge bevolking met iets hogere inkomens. Beide gemeenten hebben zowel een sterk verstedelijkt deel als open landelijke gebieden.
 • We staan voor maatschappelijke uitdagingen zoals armoede, mobiliteit, klimaat, huisvesting en milieu. Tegelijk verwachten onze inwoners en de hogere overheden veel van ons. Die vele uitdagingen samen aangaan is een logische keuze.
 • Onze beide gemeenten liggen langs de Schelde. We zijn ook trots op onze gezellige dorpskernen. Bovendien verbindt het ‘Land van Rode’ onze groene achtergrond. We delen dus een geschiedenis en kiezen voor een gezamenlijke toekomst. Daarbij blijft de eigenheid van elke kern ook in de toekomst behouden.

Wist je dat ...

… de Vlaamse regering gemeenten motiveert om te fuseren? Nu kan het nog vrijwillig, met verschillende voordelen. Daar willen Melle en Merelbeke gebruik van maken:

 • Door te fuseren neemt de Vlaamse regering per inwoner 500 euro aan schulden over. Voor de nieuwe fusiegemeente betekent dat 18 miljoen euro. Zo maken we een frisse financiële start vanaf 2025. 
 • De fusiegemeente krijgt meer schepenen. Dat is nodig om de fusie in goede banen te leiden.  

… de fusiegemeente een nieuwe naam krijgt? Dus niet Melle of Merelbeke. Zo tonen we dat beide besturen evenwaardig zijn. Voor die nieuwe naam hebben we ook jouw hulp nodig.