Nieuws

Naamborden van Melle en Merelbeke
26 jun

Geen gezinsbelasting meer, goedkoper vrijetijdsaanbod en 26 nieuwe straatnamen

26-06-2024

De gemeenteraden van Merelbeke en Melle hebben een eerste reeks cruciale beslissingen genomen met een grote impact voor de inwoners van de nieuwe fusiegemeente. De gezinsbelasting wordt afgeschaft, tarieven voor cultuur- en sportactiviteiten worden geharmoniseerd en 26 nieuwe straatnamen worden ingevoerd.

Afschaffing gezinsbelasting

In het streven naar fiscale harmonisatie tussen beide gemeenten is besloten om de gezinsbelasting volledig af te schaffen. Die heffing was nog van kracht in de gemeente Melle, waar gezinnen jaarlijks tot 25 euro bijdroegen aan de gemeentelijke uitgaven. Merelbeke had die belasting al afgeschaft bij aanvang van de huidige legislatuur. De nieuwe fusiegemeente zal geen gezinsbelasting meer heffen. Daarmee is een eerste stap gezet om het fiscale beleid volledig op elkaar af te stemmen.

Goedkoopste tarieven 

De gemeenten Merelbeke en Melle schakelen vanaf dit najaar de tarieven van hun vrijetijdsaanbod gelijk voor hun inwoners. Zowel Merelbeke als Melle organiseren tal van activiteiten en hebben een ruim aanbod. Zoals bij vele andere gemeenten betalen inwoners van andere gemeenten daar meer voor. Dat geldt bijvoorbeeld voor de toegangsprijs voor zwembad Ter Wallen en het sportaanbod in Merelbeke, de sportlessenreeksen van de sportdienst van Melle en voor de ateliers van het Cultuurhuis in Merelbeke. 

Beide gemeenten beslisten deze week dat zowel Merelbekenaars als Mellenaars het goedkoopste tarief zullen betalen. Naast de financiële voordelen betekent dat ook een administratieve winst. De terugbetalingen die de gemeente Melle deed aan haar inwoners om meerbeurtenkaarten van zwembad Ter Wallen even voordelig te maken voor haar inwoners, zijn binnenkort niet meer nodig. 

Wat met andere prijzen?

De gemeenten pasten de prijzen aan van activiteiten waarvoor in het najaar nog tickets konden worden gekocht of kon ingeschreven worden. Andere activiteiten, zoals de speelpleinwerking en de zomerkampen, staan nog op de agenda.

Nieuwe straatnamen

Om onveilige situaties voor hulpdiensten of mogelijke verwarring bij postdiensten te vermijden, zijn 26 straten veranderd van naam. De bewoners van de betrokken straten stemden in april op hun favoriete straatnaam of dienden zelf voorstellen in. In gevallen waar de stemmen niet eenduidig waren of waar voorstellen niet voldeden aan de criteria van de experts, besliste het college van burgemeester en schepenen over de nieuwe straatnaam. Beide gemeenteraden keurden deze week de nieuwe namen goed. Die zijn te vinden op www.fusiemellemerelbeke.be/nieuwe-straatnamen.

19 mrt

Bewoners Merelbeke en Melle kunnen vanaf 8 april stemmen op hun nieuwe straatnaam

19-03-2024

Op 1 januari 2025 vindt de fusie plaats tussen Melle en Merelbeke. Dan krijgen ook 26 straten een nieuwe naam: zo wordt de Neerstraat in Merelbeke de Meersstraat. Voor de overige 25 straten zoeken de lokale besturen nog een nieuwe naam. De bewoners en eigenaars van een onroerend goed in de betrokken straten kunnen vanaf 8 april stemmen op hun nieuwe straatnaam. De lijst met voorstellen is intussen klaar.

De zoektocht naar nieuwe straatnamen roept voor veel bewoners van de betrokken straten vragen op. Daarom organiseren de lokale besturen van Merelbeke en Melle twee infomomenten om hun vragen te antwoorden. De bewoners, ondernemingen en eigenaars van een onroerend goed in de betrokken straten krijgen daarvoor een uitnodiging. Tijdens de infomomenten krijgen ze meer uitleg over het verdere verloop en wat de impact is van zo’n adreswijziging.


Participatietraject

Experten hebben een shortlist gemaakt met drie voorstellen per straat. De betrokken bewoners en eigenaars kunnen voor hun eigen straat stemmen op een van die suggesties. Het is bovendien mogelijk om zelf een nieuwe straatnaam voor te stellen. Dienen meerdere bewoners van de straat die naam in? Dan zou dat weleens de nieuwe straatnaam kunnen worden!

Bewoners en eigenaars krijgen per adres elk één stem. Begin april ontvangen de betrokken inwoners een stembrief in de bus. Daarmee kunnen ze van 8 tot en met 22 april hun stem uitbrengen, digitaal of op papier.

 

Welke naam wordt het?

Het definitieve voorstel moet de meerderheid van de stemmen halen en goedgekeurd worden door de experten en het bevoegde schepencollege. De nieuwe straatnamen verschijnen in het straatbeeld vanaf 1 januari 2025.

 

Shortlist

Wat zijn de voorstellen?

 

Straatnamen Melle Begoniastraat
Zinniastraat
Bloemennaam behouden Cameliastraat
Bloemennaam behouden Margrietstraat
Bloemennaam behouden Bergstraat Hogerop
Weg die omhoog leidt Hul
Plaatsnaam uit de onmiddellijke omgeving Heuvelweg
Weg op een heuvel Boomgaardstraat
Abeelstraat
Verwijzing naar de voormalige populieren, ander woord voor populier
Peppelhof
Verwijzing naar de voormalige populieren, ander woord voor populier
Bongerdhof
Ander woord voor boomgaard Cliviastraat
Narcissenstraat
Bloem uit de familie van de narcissen, net zoals de clivia Amaryllisstraat
Bloem uit de familie van de narcissen, net zoals de clivia Jasmijnstraat
Bloem uit de familie van de hortensia’s, geteeld door bloemisterij Pieters Drieswegel
Weilandwegel
Ander woord voor dries Perenpad
Verwijzing naar de voormalige boomgaarden in Gontrode Stroopwegel
Van peren wordt stroop gemaakt Heidestraat Ericastraat
Erica is een heideplant Keizersstraat
Naar de hoeve uit de 16e eeuw en zijn pachter Pieter de Keyser Heibosstraat
Verwijst naar oude plaatsnaam voor deze locatie Kapellestraat Sterreweg
Verwijst naar de voormalige Hoeve de “Sterre” Smidsestraat
In de 18e eeuw zou hier een smidse zijn gevestigd Voetbalstraat
Straat komt uit op het voetbalplein Kerkstraat Sint-Martinusstraat
Verwijst naar de patroonheilige van de kerk Konijnenpijp
De Kerkstraat staat ook bekend als de “konijnenpijp”. Centrumstraat
Centrum van Melle Kerkwegel
Pastorijweg
Verwijzing naar de voormalige pastorij in deze straat Ontmoetingsweg
Op het einde van de straat lag tot in de jaren 1990 het POC Onderwijsweg
Straat van de school Lamstraat
Kaarderij
Naar de bewerking van wol om vuil uit te kammen Ooistraat
Verwijzing naar een vrouwelijk schaap Bergierelaan
Verwijzing naar de oude naam voor schaapstal Pinksterbloemstraat
Paasbloemstraat
Bloemennaam behouden, gelijkaardige feestdag Hauw
Verwijst naar de vrucht van de pinksterbloem  Raesbroek
Naar de oude plaatsnaam, ‘broek’ is vochtige weide Pontstraat
Veerweg
Ander woord voor pont Oversteekweg
Ander woord voor pont Loskadeweg
Er lag een loskade aan het voormalige veerpont Waterstraat
Koperstraat
Verwijzing naar de voormalige koperslagerij Van der Loeff Stielstraat
Verwijzing naar de voormalige koperslagerij Van der Loeff Ketelstraat
Verwijzing naar de voormalige koperslagerij Van der Loef

 

Straatnamen Merelbeke Azaleastraat
Petuniastraat
Bloemennaam behouden Geraniumstraat
Bloemennaam behouden Alpenroosstraat
Bloemennaam behouden Beekstraat
Voermanstraat
Verwijst naar gebruik van de straat door landbouwers Damstraat
Verwijst naar het aquaduct dat daar aanwezig was in de 19de eeuw Slangenstraat
Vroegere naam van de straat, verwijst naar lange kronkelige weg Driesstraat Broekstraat
‘Broek’ is vochtige weide Meentstraat
Naar gemeenschappelijke graasplaats Heulebroekstraat
Vroegere naam van de straat Hovenierstraat
Handelsweg
Verwijst naar de ambachtelijke zone Werkhuisstraat
Verwijst naar de ambachtelijke zone Vakmansweg
Verwijst naar de ambachtelijke zone Jezuïetenwegel
Kloosterhoevewegel
Naar de kloosterhoeve van de Jezuïeten op die plaats Priesterwegel
Jezuïeten-priesters  Kajotterswegel
Tijdens de jaren 1970-1980 was hier een clublokaal van de KAJ-VKAJ Kloosterstraat
Godshuisstraat
Verwijst naar het Godshuis dat hier stond Ressegemstraat
Verwijst naar oude hoeve die op de plaats van het Godshuis stond Merovingenstraat
Naar de vondst van de Merovingische site in de omgeving van de Kloosterstraat Kouterwegel
Schutterswegel
Op deze locatie werd lange tijd geschoten op de staande wip Gaaiperswegel
Op deze locatie werd lange tijd geschoten op de staande wip Sprangwegel
Op deze locatie werd lange tijd geschoten op de staande wip Lindestraat
Kosterstraat
In de straat woonde lange tijd de koster Kerkhofstraat
De straat loopt langs het kerkhof Maalderijstraat
Hier bevond zich de maalderij van de familie De Craene Meersstraat
Kleiputweg
Verwijzing naar de steenbakkerijen op deze plaats Veldovenweg
Verwijzing naar de steenbakkerijen op deze plaats Steenbakkerijweg
Verwijzing naar de steenbakkerijen op deze plaats Steenakker
Staakmolen
Naar de aanwezigheid van een houten molen Heerlijkheidstraat
Naar de voormalige heerlijkheid ‘Ter Gracht’ Van der Grachtdreef
De straat ligt in het verlengde van de Van der Grachtdreef Tulpenhof
Gladiolenhof
Bloemennaam behouden Anemonenhof
Bloemennaam behouden Irishof
Bloemennaam behouden Fazantenstraat
Houtduifstraat
Verwijzing naar het wild in de velden behouden Kwartelstraat
Verwijzing naar het wild in de velden behouden Parelhoenstraat
Verwijzing naar het wild in de velden behouden